Aktualności

OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o sprzedaży długów firmy Trade Trans Log  informujemy, że informacje takie dotyczą nie istniejących długów a ich publikacja stanowi próbę pozaprawnego wymuszenia zapłaty.
Spółka Trade Trans Log informuje, że podjęła środki prawne dotyczące ochrony jej interesów oraz  ostrzega, że nabywanie nieistniejących długów obciążone jest istotnym ryzykiem finansowym i gospodarczym. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Spółki Trade Trans Log Sp. z o.o.

Trade Trans Log w klasyfikacji Forbesa 2017

Miesięcznik „Forbes” od wielu lat prowadzi ranking „Diamentów” polskiej gospodarki, uwzględniając firmy, które w ostatnich latach osiągnęły średni wzrost w wysokości minimum 15 proc. oraz są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą oraz nie zalegają z płatnościami, a także wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Pod uwagę brane są wyłącznie przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych.
W bieżącym rankingu osiągnęliśmy pozycję - 34 w województwie mazowieckim i 121 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej wśród przedsiębiorstw o przychodach ponad 250 mln złotych rocznie.