Aktualności

OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o sprzedaży długów firmy Trade Trans Log  informujemy, że informacje takie dotyczą nie istniejących długów a ich publikacja stanowi próbę pozaprawnego wymuszenia zapłaty.
Spółka Trade Trans Log informuje, że podjęła środki prawne dotyczące ochrony jej interesów oraz  ostrzega, że nabywanie nieistniejących długów obciążone jest istotnym ryzykiem finansowym i gospodarczym. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Spółki Trade Trans Log Sp. z o.o.